Politisk påverkan

Växtbaserat Sveriges medlemmar påverkas i stor utsträckning av politiska beslut, såväl på nationell och kommunal nivå som på EU-och global nivå. En av organisationens främsta uppgifter är att verka för att regler som hämmar konkurrensen mellan växtbaserade och animaliska produkter tas bort. Växtbaserat Sverige driver också frågor om livsmedelsforskning, handel och klimatfrågor.

Växtbaserat Sverige är remissinstans i frågor rörande branschen.

Opinionsbildning
Genom opinionsbildning vill Växtbaserat Sverige medvetandegöra hur hela samhället, genom att öka andelen växtbaserade livsmedel, kan bidra till en minskad mänsklig påverkan på klimatet samtidigt som folkhälsan förbättras.