Media

Växtbaserat Sverige skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet 30/1 2019:

”Växtbaserade livsmedel bör ges bättre villkor”

Det finns stora affärsmöjligheter när människor nu ställer om till mer vegetarisk kost. Det är ett steg på vägen mot bättre folkhälsa och ett sätt att möta utmaningarna för klimatet. Samtidigt halkar politiken och regelverk efter. Här finns flera viktiga steg att ta, skriver företag inom livsmedelsbranschen som har startat en ny branschorganisation, Växtbaserat Sverige.

Den 18 januari presenterades resultatet av EAT-Lancet-kommissionens studie. Rapporten bekräftar den bild av klimatutmaningen som under det senaste året beskrivits i såväl tidskrifterna Nature, Science som FN:s klimatpanel IPCC:s rapport: Vi måste ställa om både produktionen och konsumtionen av mat om vi ska lyckas nå målet om max 1,5 graders uppvärmning. Det går inte att förneka att såväl produktion som konsumtion av det vi äter och dricker spelar en mycket avgörande roll i klimatomställningen och för folkhälsan.

Länk till hela artikeln i SvD>>