Mål och syfte

En av vår tids viktigaste utmaningar är att minska utsläppen av växthusgaser. Här spelar valet av livsmedel en central roll. Växtbaserat Sveriges syfte är att främja omställningen till produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel för att livsmedelsbranschen ska bli en del av lösningen snarare än en del av problemet.

Vi vill lyfta fram den potential som finns hos företagen i detta segment och vara den innovativa rösten i livsmedelsbranschen för att med samlad kraft kunna möta de klimat- och miljöutmaningar samhället står inför. Genom att gå före vill vi visa att en omställning av våra kostvanor inte bara är nödvändig – utan också möjlig.

Vi vill också lyfta fram den växtbaserade kostens fördelar ur ett folkhälsoperspektiv. Idag finns det god kunskap om hur en näringsrik och balanserad kost kan sättas samman även om den baseras helt eller delvis på växtbaserade livsmedel. Det finns dessutom studier som pekar på att Sveriges befolkning idag överkonsumerar proteiner och mättat fett, vilket på sikt ökar risken för cancer och diabetes.

Växtbaserat Sverige vill:

  • Sprida kunskap och information om den växtbaserade matens möjligheter och få en sundare befolkning på en sundare planet.
  • Ställa krav på att andelen växtbaserad kost som upphandlas och serveras i det offentliga köket ökar.
  • Verka för att andelen växtbaserade livsmedel ökar bland konsumenterna.
  • Förbättra villkoren och möjligheterna för produktion och förädling av växtbaserade livsmedel.