Almedalen 2019

Växtbaserat Sverige kommer vara på plats i Almedalen och arrangera följande seminarier. Om du vill bjuda in Växtbaserat Sverige till ett evenemang, möte eller annan aktivitet under Almedalsveckan 2019, skicka ett mail till kansliet@vaxtbaseratsverige.se

Maten och klimatet – de unga visar vägen men politiken blundar

Arrangör: Växtbaserat Sverige
Dag: 2/7 2019 08:00 – 08:50
Plats: Biskopsgatan 1A, Biskopsvillorna, ingång stora porten

Beskrivning av samhällsfrågan
För att nå klimatmålen, möta en växande folkhälsoutmaning och mätta en ökande global befolkning krävs förändringar av livsmedelssystemen. Efterfrågan på växtbaserade livsmedel ökar kraftigt. Samtidigt anser 7 av 10 unga att politikerna gör för lite. Vad kan och bör göras från politikens sida?

Utökad information om evenemanget
I en nordisk fördjupning utifrån EAT/Lancets rapport om globala livsmedelssystem framgår att de nordiska livsmedelssystemen är väl positionerade att ta en global ledartröja i omställningen till mer klimatsmart och hälsosam kost, men att det finns problem på vägen. Vad är det som står i vägen för denna utveckling? Vilka åtgärder ser bransch, politik och akademi som nödvändiga för att ställa om livsmedelsbranschen? Vilka områden finns det samsyn om, och hur kan rekommendationerna från forskningen användas för att utveckla Sveriges klimatpolitiska ramverk?

Medverkande:

Ulrika Heindorff, riksdagsledamot (M)
Magnus Ek, riksdagsledamot (C)
Malin Larsson, riksdagsledamot (S)
Mona Monasar, WWF:s ungdomsråd
Tomas Kåberger, ledamot klimatpolitiska rådet
Agneta Påander, Orkla Foods Sverige
Nisha Besara, Moderator

Länk till evenemanget i Almedalsguiden >>

Växtbaserat som Sveriges tillväxtmotor – Nästa svenska exportsuccé?

Arrangör: Växtbaserat Sverige
Dag: 2/7 2018 11:00 – 12:00
Plats: Biskopsgatan 1A, Biskopsvillorna, ingång stora porten

Beskrivning av samhällsfrågan
Det sker en kraftig tillväxt och ökande efterfrågan på växtbaserade produkter, och Sverige har möjlighet att ta ledartröjan. Kan växtbaserade livsmedel bli nästa svenska tillväxt- och exportsuccé? Kan den växtbaserade livsmedelsbranschen bli räddningen för kött- och mjölkbönder med röda siffror?

Utökad information om evenemanget
Just nu pågår ett skifte i människors konsumtionsvanor. Efterfrågan på växtbaserade livsmedel ökar snabbt och stadigt, både i Sverige och globalt. Växtbaserade livsmedelsföretag uppvisar mycket höga tillväxtsiffror. Samtidigt kantas kött- och mejeriindustrin av vikande tillväxtsiffror och bönder upplever svårigheter med generationsskiften. Kan Sverige ta vara på tillväxtpotentialen i det växtbaserade och på så sätt bidra till såväl ökad export som mer attraktiva villkor för svenska bönder? Vilka politiska förändringar behövs för att möjliggöra det? Vad behöver det aviserade Bondepaketet, nästa handlingsplan under livsmedelsstrategin och forskningspropositionen innehålla?

Medverkande:

Kristina Yngwe, riksdagsledamot (C) och ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Emilia Astrenius Widerström, ordförande LRF Ungdomen
Magnus Aschan, COO, Warp Institute
Gustaf Brandberg, Partner, Gullspång Invest
Lennart Bjurström, Food for Progress
Nisha Besara, Moderator

Länk till evenemanget i Almedalsguiden>>