Fakta om branschen

Det pågår en mycket snabb och global utveckling på livsmedelsmarknaden. Allt fler konsumenter efterfrågar mat och dryck från växtriket. Enbart i Sverige handlar det om tvåsiffriga tillväxttal för växtbaserade livsmedel.

Växtbaserat Sveriges medlemmar ser en markant ökad efterfrågan både i Sverige och globalt på växtbaserade livsmedel inom flera olika produktkategorier som sträcker sig från vegetabiliska proteiner, såväl färska som frysta, till växtbaserade mejeriprodukter. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten av försäljningen av växtbaserade livsmedel har för medlemsföretagen i Växtbaserat Sverige legat på omkring 30 procent på EU-marknader under de senaste fem åren. Detta är exceptionellt och pekar på vilken enorm potential det växtbaserade sortimentet har.

Växtbaserade produkter har en disruptiv effekt på livsmedelsmarknaden. Storbanken Barclays bedömer att den globala marknaden för alternativa köttprodukter kommer växa med 1000 procent och omfatta 140 miljarder dollar per år inom ett decennium. Investmentbanken UBS spår att marknaden kommer nå 50 miljarder dollar år 2025 och att marknaden kommer växa med 28 % årligen och nå 85 miljarder dollar år 2030. Andra analyser pekar på en omsättning 2030 på upp till 250 miljarder dollar. Utvecklingen för växtbaserat mejeri är liknande.

Markets and markets: Market Reports

Markets business insider: Beyond meat ubs plant based meat market 85 billion

Ubs: investing future of meat

Ubs: future of food

Fakta om mat och klimat

Livsmedelssektorn står för ungefär en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen. Flera forskningsrapporter pekar ut jordbruket som en nyckelsektor för att nå de globala klimatmålen, däribland IPCC, som påpekat vikten av en omställning i livsmedelssystemen för att klara av att uppnå de klimatmål som FN beslutat om. Även forskningsrapporter från bl.a. EAT Lancet kommissionen, Nature, Science visar på akuta behovet av omfattande systemförändringar av jordbruks- och livsmedelssektorn och våra dieter.

IPCC: Climate Change and Land

Nordic Assessment Report

Fakta om hälsa och växtbaserad kost

Fler och fler forskare lyfter behovet av att äta mer växtbaserad kost, särskilt grönsaker, frukt, fullkorn, baljväxter och nötter för att öka vårt fiberintag. Det finns tydliga vetenskapliga belägg för att fiberrika vegetabiliska livsmedel har positiv effekt på blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa former av cancer.

Nordic Assessment Report

Livsmedelsverket: vegetarisk mat för vuxna