Aktuellt

Skrivelse gällande översynen av skolmjölkstödet

Danone (Alpro), DUG (Veg of Lund), Planti, Oddlygood, Oatly och Sproud har via Växtbaserat Sverige skickat en skrivelse till den svenska regeringen för att uppmana Sverige att driva en aktiv linje för att inkludera växtbaserade alternativ till mjölk i översynen av EU:s skolmjölkstöd.

Växtbaserat Sveriges inspel på Förslag på mål, delmål och
insatsområden för en hållbar och hälsosam
livsmedelskonsumtion

Slutreplik i LandLantbruk 

Att så svepande generalisera kring ett helt segment är inte seriöst

Att hävda att de uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna, NNR, inte baseras på ett vetenskapligt underlag är ett felaktigt påstående. Att så svepande generalisera kring ett helt segment är inte seriöst. Det skriver Per Frank, Växtbaserat Sverige.

Debattartikel i LandLantbruk 

Ta fram en handlingsplan för växtbaserade livsmedel

Mer växtbaserad produktion och konsumtion minskar sårbarheten genom att vi använder det vi odlar till mat och dryck i stället för foder till djur. Vi saknar en konstruktiv dialog om livsmedelsproduktionens och konsumtionens roll i omställningsarbetet, skriver Per Frank, ordförande för Växtbaserat Sverige. 

Upprop för gröna proteiner

Produktion och konsumtion av växtbaserad mat behöver öka om vi ska klara våra miljömål, beredskapen och folkhälsan. Växtbaserade livsmedel, inklusive svampprotein och alger, utgör tillsammans viktiga pusselbitar i ett hållbart livsmedelssystem. I den nuvarande livsmedelsstrategin lyser satsningarna på denna sektor med sin frånvaro medan andra länder i vår närhet satsar för fullt. Politiken för en värdekedja som bygger på växtbaserad mat, alger och svampprotein behöver utvecklas, och vi som skriver under detta upprop vill se en aktiv politik för mer växtbaserad mat från svenska gårdar och företag.

Växtbaserat Sverige välkomnar att regeringen nu har påbörjat arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategin

Vi föreslår fem fokusområden för att skapa förutsättningar för framväxten av nya livsmedelsinnovationen. Läs i Land Lantbruk om hur svensk livsmedelsindustri kan bidra i det globala omställningsarbetet.

Pressmeddelande   

Utsläppsminskningsmål för jordbruket efterfrågas av flera ungdomsförbund

Växtbaserat Sverige har skickat en enkätundersökning till landets ungdomsförbund för att se hur de yngre politikerna ställer sig till utsläppsminskningsmål och ekonomiska styrmedel för produktion och konsumtion av livsmedel. 

Webinarium  

Växtbaserat Sverige har anordnat ett webinarium på temat livsmedlens roll i klimatomställningen. I webinariet deltog europaparlamentarikern Emma Wiesner (C), riksdagsledamoten Sofia Skönnbrink (S) och Cecilia McAleveay från Växtbaserat Sverige.

Enkätundersökning 

Växtbaserat Sverige har genomfört en enkät bland ungdomsförbunden för att få ett underlag om deras inställning i frågor kopplat till omställningen till mer växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel, och vilken typ av politiska förslag de vill driva själva samt genom moderpartierna. Syftet med underlaget är att se hur nästa generations politiker resonerar och hur de kan driva på dagens beslutsfattare.

Intervju med Växtbaserat Sveriges ​​ordförande Per Frank i tidningen fri Köpenskap

Läs gärna intervjun med vår ordförande Per Frank i fri Köpenskap. 

Växtbaserat Sverige i Almedalen 2022​​

Växtbaserat Sverige arrangerade två seminarier under Almedalsveckan. 

Branschrapport 2021

Fortsatt hög efterfrågan på växtbaserade livsmedel attraherar stora investeringar…

Webbinarium inför COP26 arrangerat av Växtbaserat Sverige

Den 31 oktober – 12 november hålls nästa klimattoppmöte, COP26.

Inspel och synpunkter på regeringens forskningspolitik

Regeringen har påbörjat arbetet med att ange inriktningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2024 och
framåt, i vilket regeringen inhämtar synpunkter från olika aktörer. Växtbaserat Sverige tackar för
möjligheten att få vara med och bidra till detta arbete och önskar lämna följande synpunkter och
inspel till regeringens forskningspolitik.

Växtbaserat Sveriges inspel till TRIS

Växtbaserat Sverige tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på dels det franska
förslaget till regler om förbud mot att använda vissa termer (t.ex. filé, biff, skinka) för
livsmedel som innehåller vegetabiliska proteiner (TRIS 2023/510/F), dels på det
italienska förslaget till nya regler om förbud mot kött som framställts av cellkulturer
eller vävnader från ryggradsdjur, samt ett förbud mot att kalla bearbetade produkter
som innehåller vegetabiliska proteiner för kött (TRIS 2023/469/I).

Ny branschrapport Växtkraft 2023

Branschrapport: Ljus framtid för växtbaserade livsmedel trots krig och inflationskris

Växtbaserat Sveriges valmanifest 2022

Växtbaserat Sverige har nu lanserat valmanifest för 2022. Läs valmanifestet i sin helhet nedan. 

EU-parlamentet avvisar förslag både vad gäller vegoförbud och begränsningar för växtbaserade mejeribeteckningar ​

EU-parlamentet avvisar förslag både vad gäller vegoförbud och begränsningar för växtbaserade mejeribeteckningar ​

Se Växtbaserat Sveriges webbinarium om växtbaserad tillväxt​

Se Växtbaserat Sveriges webbinarium om växtbaserad tillväxt​.