Aktuellt

Debattartikel i ATL 

”En mer växtbaserad kost stärker krisberedskapen”

Läs artikeln här 

 

Växtbaserat Sveriges synpunkter på Livsmedelsverkets konsekvensanalys av hur
de miljömässiga hållbarhetsaspekterna i NNR 2023 kan påverka svensk
livsmedelsproduktion och miljö

Läs mer här 

 

Skrivelse gällande översynen av skolmjölkstödet

Danone (Alpro), DUG (Veg of Lund), Planti, Oddlygood, Oatly och Sproud har via Växtbaserat Sverige skickat en skrivelse till den svenska regeringen för att uppmana Sverige att driva en aktiv linje för att inkludera växtbaserade alternativ till mjölk i översynen av EU:s skolmjölkstöd.

Läs mer här 

Read in english here

 

Växtbaserat Sveriges inspel på “Förslag på mål, delmål och insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion”

 
 

Slutreplik i LandLantbruk 

Att så svepande generalisera kring ett helt segment är inte seriöst

Att hävda att de uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna, NNR, inte baseras på ett vetenskapligt underlag är ett felaktigt påstående. Att så svepande generalisera kring ett helt segment är inte seriöst. Det skriver Per Frank, Växtbaserat Sverige.

Läs mer här

 

Debattartikel i LandLantbruk 

Ta fram en handlingsplan för växtbaserade livsmedel

Mer växtbaserad produktion och konsumtion minskar sårbarheten genom att vi använder det vi odlar till mat och dryck i stället för foder till djur. Vi saknar en konstruktiv dialog om livsmedelsproduktionens och konsumtionens roll i omställningsarbetet, skriver Per Frank, ordförande för Växtbaserat Sverige. 

Läs artikeln här

 

Upprop för gröna proteiner

Produktion och konsumtion av växtbaserad mat behöver öka om vi ska klara våra miljömål, beredskapen och folkhälsan. Växtbaserade livsmedel, inklusive svampprotein och alger, utgör tillsammans viktiga pusselbitar i ett hållbart livsmedelssystem. I den nuvarande livsmedelsstrategin lyser satsningarna på denna sektor med sin frånvaro medan andra länder i vår närhet satsar för fullt. Politiken för en värdekedja som bygger på växtbaserad mat, alger och svampprotein behöver utvecklas, och vi som skriver under detta upprop vill se en aktiv politik för mer växtbaserad mat från svenska gårdar och företag.

Läs mer här

 

Växtbaserat Sverige välkomnar att regeringen nu har påbörjat arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategin

Vi föreslår fem fokusområden för att skapa förutsättningar för framväxten av nya livsmedelsinnovationen. Läs i Land Lantbruk om hur svensk livsmedelsindustri kan bidra i det globala omställningsarbetet.

Läs mer här

 

Pressmeddelande   

Utsläppsminskningsmål för jordbruket efterfrågas av flera ungdomsförbund

Växtbaserat Sverige har skickat en enkätundersökning till landets ungdomsförbund för att se hur de yngre politikerna ställer sig till utsläppsminskningsmål och ekonomiska styrmedel för produktion och konsumtion av livsmedel. 

Se undersökningen här

Läs mer om resultaten här

 

Webinarium  

Växtbaserat Sverige har anordnat ett webinarium på temat livsmedlens roll i klimatomställningen. I webinariet deltog europaparlamentarikern Emma Wiesner (C), riksdagsledamoten Sofia Skönnbrink (S) och Cecilia McAleveay från Växtbaserat Sverige.

Se webinariumet här

 

Enkätundersökning 

Växtbaserat Sverige har genomfört en enkät bland ungdomsförbunden för att få ett underlag om deras inställning i frågor kopplat till omställningen till mer växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel, och vilken typ av politiska förslag de vill driva själva samt genom moderpartierna. Syftet med underlaget är att se hur nästa generations politiker resonerar och hur de kan driva på dagens beslutsfattare.

Se undersökningen här

Intervju med Växtbaserat Sveriges ordförande Per Frank i tidningen fri Köpenskap

Läs gärna intervjun med vår ordförande Per Frank i fri Köpenskap. 
 
 
 

Växtbaserat Sverige i Almedalen 2022

Växtbaserat Sverige arrangerade två seminarier under Almedalsveckan. 

Se mer här

Webbinarium inför COP26 arrangerat av Växtbaserat Sverige

Den 31 oktober – 12 november hålls nästa klimattoppmöte, COP26.

Se webinarium här

Inspel och synpunkter på regeringens forskningspolitik

Regeringen har påbörjat arbetet med att ange inriktningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2024 och framåt, i vilket regeringen inhämtar synpunkter från olika aktörer. Växtbaserat Sverige tackar för möjligheten att få vara med och bidra till detta arbete och önskar lämna följande synpunkter och inspel till regeringens forskningspolitik.

Läs mer här

 

Växtbaserat Sveriges inspel till TRIS

Växtbaserat Sverige tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på dels det franska
förslaget till regler om förbud mot att använda vissa termer (t.ex. filé, biff, skinka) för
livsmedel som innehåller vegetabiliska proteiner (TRIS 2023/510/F), dels på det
italienska förslaget till nya regler om förbud mot kött som framställts av cellkulturer
eller vävnader från ryggradsdjur, samt ett förbud mot att kalla bearbetade produkter
som innehåller vegetabiliska proteiner för kött (TRIS 2023/469/I).

Läs inspelet här

Ny branschrapport Växtkraft 2023

Branschrapport: Ljus framtid för växtbaserade livsmedel trots krig och inflationskris.

Läs rapporten här

Read the report in English

Växtbaserat Sveriges valmanifest 2022

Växtbaserat Sverige har nu lanserat valmanifest för 2022. Läs valmanifestet i sin helhet nedan. 

Läs valmanifestet här

Branschrapport 2021

Fortsatt hög efterfrågan på växtbaserade livsmedel attraherar stora investeringar…

LÄS MER OM RAPPORTEN

EU-parlamentet avvisar förslag både vad gäller vegoförbud och begränsningar för växtbaserade mejeribeteckningar

EU-parlamentet avvisar förslag både vad gäller vegoförbud och begränsningar för växtbaserade mejeribeteckningar.

Läs mer här

Se Växtbaserat Sveriges webbinarium om växtbaserad tillväxt

Se Växtbaserat Sveriges webbinarium om växtbaserad tillväxt.

Se webinarium här

 

 

Läs mer här 

Skrivelse gällande översynen av skolmjölkstödet

Danone (Alpro), DUG (Veg of Lund), Planti, Oddlygood, Oatly och Sproud har via Växtbaserat Sverige skickat en skrivelse till den svenska regeringen för att uppmana Sverige att driva en aktiv linje för att inkludera växtbaserade alternativ till mjölk i översynen av EU:s skolmjölkstöd.

Läs mer här 

Read in english here

Växtbaserat Sveriges inspel på “Förslag på mål, delmål och insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion”

 
 

Slutreplik i LandLantbruk 

Att så svepande generalisera kring ett helt segment är inte seriöst

Att hävda att de uppdaterade nordiska näringsrekommendationerna, NNR, inte baseras på ett vetenskapligt underlag är ett felaktigt påstående. Att så svepande generalisera kring ett helt segment är inte seriöst. Det skriver Per Frank, Växtbaserat Sverige.

Läs mer här

Debattartikel i LandLantbruk 

Ta fram en handlingsplan för växtbaserade livsmedel

Mer växtbaserad produktion och konsumtion minskar sårbarheten genom att vi använder det vi odlar till mat och dryck i stället för foder till djur. Vi saknar en konstruktiv dialog om livsmedelsproduktionens och konsumtionens roll i omställningsarbetet, skriver Per Frank, ordförande för Växtbaserat Sverige. 

Läs artikeln här

Upprop för gröna proteiner

Produktion och konsumtion av växtbaserad mat behöver öka om vi ska klara våra miljömål, beredskapen och folkhälsan. Växtbaserade livsmedel, inklusive svampprotein och alger, utgör tillsammans viktiga pusselbitar i ett hållbart livsmedelssystem. I den nuvarande livsmedelsstrategin lyser satsningarna på denna sektor med sin frånvaro medan andra länder i vår närhet satsar för fullt. Politiken för en värdekedja som bygger på växtbaserad mat, alger och svampprotein behöver utvecklas, och vi som skriver under detta upprop vill se en aktiv politik för mer växtbaserad mat från svenska gårdar och företag.

Läs mer här

Växtbaserat Sverige välkomnar att regeringen nu har påbörjat arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategin

Vi föreslår fem fokusområden för att skapa förutsättningar för framväxten av nya livsmedelsinnovationen. Läs i Land Lantbruk om hur svensk livsmedelsindustri kan bidra i det globala omställningsarbetet.

Läs mer här

Pressmeddelande   

Utsläppsminskningsmål för jordbruket efterfrågas av flera ungdomsförbund

Växtbaserat Sverige har skickat en enkätundersökning till landets ungdomsförbund för att se hur de yngre politikerna ställer sig till utsläppsminskningsmål och ekonomiska styrmedel för produktion och konsumtion av livsmedel. 

Se undersökningen här

Läs mer om resultaten här

Webinarium  

Växtbaserat Sverige har anordnat ett webinarium på temat livsmedlens roll i klimatomställningen. I webinariet deltog europaparlamentarikern Emma Wiesner (C), riksdagsledamoten Sofia Skönnbrink (S) och Cecilia McAleveay från Växtbaserat Sverige.

Se webinariumet här

Enkätundersökning 

Växtbaserat Sverige har genomfört en enkät bland ungdomsförbunden för att få ett underlag om deras inställning i frågor kopplat till omställningen till mer växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel, och vilken typ av politiska förslag de vill driva själva samt genom moderpartierna. Syftet med underlaget är att se hur nästa generations politiker resonerar och hur de kan driva på dagens beslutsfattare.

Se undersökningen här

Intervju med Växtbaserat Sveriges ordförande Per Frank i tidningen fri Köpenskap

Läs gärna intervjun med vår ordförande Per Frank i fri Köpenskap. 
 
 
 

Växtbaserat Sverige i Almedalen 2022

Växtbaserat Sverige arrangerade två seminarier under Almedalsveckan. 

Se mer här

Webbinarium inför COP26 arrangerat av Växtbaserat Sverige

Den 31 oktober – 12 november hålls nästa klimattoppmöte, COP26.

Se webinarium här

Inspel och synpunkter på regeringens forskningspolitik

Regeringen har påbörjat arbetet med att ange inriktningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2024 och framåt, i vilket regeringen inhämtar synpunkter från olika aktörer. Växtbaserat Sverige tackar för möjligheten att få vara med och bidra till detta arbete och önskar lämna följande synpunkter och inspel till regeringens forskningspolitik.

Läs mer här

 

Växtbaserat Sveriges inspel till TRIS

Växtbaserat Sverige tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på dels det franska
förslaget till regler om förbud mot att använda vissa termer (t.ex. filé, biff, skinka) för
livsmedel som innehåller vegetabiliska proteiner (TRIS 2023/510/F), dels på det
italienska förslaget till nya regler om förbud mot kött som framställts av cellkulturer
eller vävnader från ryggradsdjur, samt ett förbud mot att kalla bearbetade produkter
som innehåller vegetabiliska proteiner för kött (TRIS 2023/469/I).

Läs inspelet här

Ny branschrapport Växtkraft 2023

Branschrapport: Ljus framtid för växtbaserade livsmedel trots krig och inflationskris.

Läs rapporten här

Read the report in English

Växtbaserat Sveriges valmanifest 2022

Växtbaserat Sverige har nu lanserat valmanifest för 2022. Läs valmanifestet i sin helhet nedan. 

Läs valmanifestet här

Branschrapport 2021

Fortsatt hög efterfrågan på växtbaserade livsmedel attraherar stora investeringar…

LÄS MER OM RAPPORTEN

EU-parlamentet avvisar förslag både vad gäller vegoförbud och begränsningar för växtbaserade mejeribeteckningar

EU-parlamentet avvisar förslag både vad gäller vegoförbud och begränsningar för växtbaserade mejeribeteckningar.

Läs mer här

Se Växtbaserat Sveriges webbinarium om växtbaserad tillväxt

Se Växtbaserat Sveriges webbinarium om växtbaserad tillväxt.

Se webinarium här