Växtbaserat Sverige

Växtbaserat Sverige är branschorganisationen för företag som verkar för ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel.

Vilka är vi?

Växtbaserat Sverige är en branschorganisation för företag i livsmedelskedjan som vill främja omställningen till ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel.

Våra medlemmar är Alpro/Danone, DUG/Veg of Lund, Livekindly, Nestlé/Hälsans kök, Nordic Seafarm, Oatly, Orkla Foods Sverige, Proteinish och Stockeld Dreamery. 

Växtbaserat Sverige bedriver påverkansarbete för att driva förändring och öka kunskapen om fördelarna med växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel. Det pågår många processer på livsmedelsområdet, både i Sverige och EU, där en stark röst för det växtbaserade segmentet behövs som kan lyfta fram fördelarna för klimatet och folkhälsan med att satsa på en omställning av jordbruket och livsmedelsproduktionen. Om rätt satsningar görs från politiken för att skapa en jämlik konkurrens kan den växtbaserade livsmedelsindustrin bli nästa svenska succé. Som branschorganisation verkar Växtbaserat Sverige för att detta ska bli verklighet.

Aktuellt

Nu har vi släppt vår branschrapport för 2023, Växtkraft: Ljus framtid för växtbaserade livsmedel trots krig och inflationskris. Trots en viss avmattning i det växtbaserade segmentets tillväxt det senaste året, visar Växtbaserat Sveriges senaste branschrapport att den långsiktiga trenden för det växtbaserade segmentets tillväxt är tydlig och att det fortsatt är hög efterfrågan på växtbaserade livsmedel. Nya siffror visar att Sverige är ett av de länder i Europa med högst försäljning av växtbaserade livsmedel per capita.

Vill du bli medlem?

Växtbaserat Sverige riktar sig till företag som verkar i livsmedelskedjan och som verkar för att nå organisationens mål med att främja en omställning till växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel. Privatpersoner, intresseorganisationer och andra aktörer kan bli stödmedlemmar.