Växtbaserat Sverige

Växtbaserat Sverige är branschorganisationen för företag som verkar för ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel.

Vilka är vi?

Växtbaserat Sverige är en branschorganisation för företag i livsmedelskedjan som vill främja omställningen till ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel.

Våra medlemmar är Alpro/Danone, Findus, Kavli/Planti, Livekindly, Nestlé/Hälsans kök, Oatly, Orkla Foods Sverige och VegMe.

Växtbaserat Sverige bedriver påverkansarbete för att driva förändring och öka kunskapen om fördelarna med växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel. Det pågår många processer på livsmedelsområdet, både i Sverige och EU, där en stark röst för det växtbaserade segmentet behövs som kan lyfta fram fördelarna för klimatet och folkhälsan med att satsa på en omställning av jordbruket och livsmedelsproduktionen. Om rätt satsningar görs från politiken för att skapa en jämlik konkurrens kan den växtbaserade livsmedelsindustrin bli nästa svenska succé. Som branschorganisation verkar Växtbaserat Sverige för att detta ska bli verklighet.

Aktuellt

Nu har vi släppt vår branschrapport för 2021. Den visar att det är en fortsatt hög efterfrågan på växtbaserade livsmedel vilket även attraherar stora investeringar. I rapporten presenterar vi ett förslag på handlingsprogram för en stark växtbaserad sektor. 

Vill du bli medlem?

Växtbaserat Sverige riktar sig till företag som verkar i livsmedelskedjan och som verkar för att nå organisationens mål med att främja en omställning till växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel. Privatpersoner, intresseorganisationer och andra aktörer kan bli stödmedlemmar.