Växtbaserat Sverige

Växtbaserat Sverige vill främja omställningen till ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel. Vårt mål är att riksdag, regering och statliga myndigheter ser möjligheterna med växtbaserat i sitt arbete med att möta framtidens klimatutmaningar.

Varför en branschorganisation för växtbaserat?

En av vår tids viktigaste utmaningar är att minska utsläppen av växthusgaser. Här spelar valet av livsmedel en central roll. Växtbaserat Sveriges syfte är att främja omställningen till produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel för att livsmedelsbranschen ska bli en del av lösningen snarare än en del av problemet.

Vi vill lyfta fram den potential som finns hos företagen i detta segment och vara den innovativa rösten i livsmedelsbranschen för att med samlad kraft kunna möta de klimat- och miljöutmaningar samhället står inför. Genom att gå före vill vi visa att en omställning av våra kostvanor inte bara är nödvändig – utan också möjlig.

Vi vill också lyfta fram den växtbaserade kostens fördelar ur ett folkhälsoperspektiv. Idag finns det god kunskap om hur en näringsrik och balanserad kost kan sättas samman även om den baseras helt eller delvis på växtbaserade livsmedel.

Växtbaserat Sverige vill:

  • Sprida kunskap och information om den växtbaserade matens möjligheter och få en sundare befolkning på en sundare planet.
  • Ställa krav på att andelen växtbaserad kost som upphandlas och serveras i det offentliga köket ökar.
  • Verka för att andelen växtbaserade livsmedel ökar bland konsumenterna.
  • Förbättra villkoren och möjligheterna för produktion och förädling av växtbaserade livsmedel.

Politisk påverkan

Växtbaserat Sveriges medlemmar påverkas i stor utsträckning av politiska beslut, såväl på nationell och kommunal nivå som på EU-och global nivå. En av organisationens främsta uppgifter är att verka för att regler som hämmar konkurrensen mellan växtbaserade och animaliska produkter tas bort. Växtbaserat Sverige driver också frågor om livsmedelsforskning, handel och klimatfrågor.

Växtbaserat Sverige är remissinstans i frågor rörande branschen.

Opinionsbildning
Genom opinionsbildning vill Växtbaserat Sverige medvetandegöra hur hela samhället, genom att öka andelen växtbaserade livsmedel, kan bidra till en minskad mänsklig påverkan på klimatet samtidigt som folkhälsan förbättras.

 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du är nyfiken på mer om branschorganisationen  eller om du vill ha mer information om växtbaserade livsmedel.

info@vaxtbaseratsverige.se