Om oss

Vilka är vi?

Växtbaserat Sverige är en branschorganisation för företag i livsmedelskedjan som vill främja omställningen till ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel.

Våra medlemmar är Alpro/Danone, DUG/Veg of Lund, Livekindly, Nestlé/Hälsans kök, Nordic Seafarm, Oatly, Orkla Foods Sverige, Proteinish och Stockeld Dreamery. 

Hur vi arbetar

Växtbaserat Sverige bedriver påverkansarbete för att driva förändring och öka kunskapen om fördelarna med växtbaserad produktion och konsumtion av livsmedel. Det pågår många processer på livsmedelsområdet, både i Sverige och EU, där en stark röst för det växtbaserade segmentet behövs som kan lyfta fram fördelarna för klimatet och folkhälsan med att satsa på en omställning av jordbruket och livsmedelsproduktionen. Om rätt satsningar görs från politiken för att skapa en jämlik konkurrens kan den växtbaserade livsmedelsindustrin bli nästa svenska succé. Som branschorganisation verkar Växtbaserat Sverige för att detta ska bli verklighet.


Därför behövs en branschorganisation för växtbaserat

Det pågår många politiska och regulatoriska processer på livsmedelsområdet, både i Sverige och EU. Det behövs en stark röst för det växtbaserade som kan lyfta fram fördelarna för klimatet och hälsan med att satsa på en omställning av jordbruket och livsmedelsproduktionen.

Växtbaserat Sverige arbetar för att uppmärksamma samhälle, politik och näringsliv på den potential som finns i ökad produktion och konsumtion av växtbaserade livsmedel – både för klimatet, människors hälsa och det svenska jordbruket.

Svenskt jordbruk och livsmedelsindustri har stor potential att både minska sin klimatpåverkan och att exportera lösningar och hållbara produkter till resten av världen. 

Sverige utmärker sig vad gäller innovation, hög kompetens och framgångsrik export inom många industrigrenar. Den växtbaserade livsmedelsindustrin kan bli nästa svenska succé – om rätt satsningar görs för ökad konkurrenskraft. Som branschorganisation verkar Växtbaserat Sverige för att detta ska bli verklighet.

Vi vill också öka kunskapen om den växtbaserade kostens fördelar ur ett folkhälsoperspektiv. Idag finns det goda möjligheter att sätta samman en näringsrik och balanserad kost som baseras helt eller delvis på växtbaserade livsmedel, men kunskapen behöver spridas till fler.

Våra medlemmar

Alpro

Alpro tillverkar sedan 1980-talet växtbaserade drycker och växtbaserade alternativ till mejeriprodukter. 

Läs mer →

 

Veg of Lund

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG ®.

Läs mer →

 

LiveKindly

LIVEKINDLY Collective grundades för att accelerera transformationen av det globala livsmedelssystemet till ett mer hälsosamt, hållbart och snällare livsmedelssystem som är tillgängligt för alla.

Genom sina varumärken Oumph!, The Fry Family Food Co. och LikeMeat gör the LIVEKINDLY Collective växtbaserad mat till det nya normala. 

Läs mer →

 

Nestle/Hälsans kök

I 50 år har Hälsans Kök utvecklat goda vegetariska rätter. Hälsans Kök har skapat ett brett och varierande sortiment baserat på högkvalitativa och hälsosamma ingredienser så som soja, grönsaker och baljväxter

Läs mer →

Nordic Seafarm AB - Passion för Mat!

Nordic SeaFarm

Idag är Nordic SeaFarm en av Europas ledande producenter av hållbart odlat tång och arbetar med en rad intressenter för att utveckla nya produkter och tjänster. De har kontroll över hela värdekedjan, från sporer till produkt, och producerar endast produkter av högsta kvalitet.

Läs mer →

Oatly

Vi är världens största havredrycksföretag. I över 25 år har vi uteslutande fokuserat på att utveckla vår expertis kring havre: en global supergröda med inneboende egenskaper lämpade för hållbarhet och människors hälsa. Vårt fokus på havre har resulterat i tekniska framsteg som gjort det möjligt för oss att skapa en bred växtbaserad mejeriportfölj med alternativ till mjölk, glass, yoghurt, grädde och smörgåspålägg. Oatly har sitt huvudkontor i Malmö, och finns tillgängligt i mer än 20 länder globalt. För mer information, besök gärna www.oatly.com.

Läs mer →

Orkla Foods Sverige

Orkla vill göra det enklare att leva hälsosamt och hållbart. Ambitionen är att fördubbla konsumtionen av hälsosam mat och dryck till exempel genom att öka mängden grönsaker, fiber och nyckelhålsmärkta produkter. Orkla äger varumärken så som Naturlí och Anamma.

Läs mer →

Proteinish 

Proteinish utvecklar växt­protein baserat på svenska grödor i samarbete med SLU, Örebro Universi­tet och Peas of Heaven.

Proteinish ska med svensk­odlade proteiner ta fram livsmedel med hög smak­nivå, aptitlig textur och med bättre närings­värden så smaklökarna och kroppen bättre kan tillgodogöra sig maten.

Läs mer →

 

Stockeld Dreamery

Stockeld Dreamery startade upp sin verksamhet 2019 och jobbar på att utveckla växtbaserad ost. 

Läs mer →

Styrelsen

Per Frank, Nestlé/Hälsans kök (ordförande) 

Sara Paulsson, Orkla Foods Sverige (vice ordförande)

Malina Andersson Lee, Oatly 

Helena Herlitz, Alpro

Henrik Åkerman, LiveKindly

Isabelle Falck, Proteinish

Anna Rosengren, Veg of Lund/DUG

Kajsa Olsson, Nordic Seafarm

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Kontakta oss på kansliet@vaxtbaseratsverige.s